Bangon Kabataan District 3-Manila [volunteers for Bangon Pilipinas Movement]

hindi nila  nais  makilala,
hindi  nila  hiling na  mabayaran,
hindi nila  naisip na  sila  ay pasalamatan,
hangad  lang nila ay bumagon ang bayan.

sila’y  napapagod  din  naman.
munit tuloy ang  gawa
nangampanya,  nag-dikit,  nag rally,
kusang nag-ambag ng tulong, lakas, kabuhayan at kagamitan

hangad  lang  nila  ay bumangon  ang bayan
buong tapang sila  nag  suot ng pins  at kamiseta
nag  hayag ng  isang  paniniwalang itinuturi ng iba na suntok sa buwan
na  panaginip  lamang.

Hangad lang  nila  ay  bumangon  ang  bayan.
sumuyod  sila  sa kapitbahayan at  kamag-anakan
sa mga kumpanya at mga  samahan  at sa  lahat ng sulok ng ating bayan
upang iluhod  ang ating mithiin at humanap ng kakampi

Hangad lang nila  ay  bumangon  ang  bayan
nagpakain, sumundo, naghatid, naghandog
nanalangin, umiyak, nagsumamo,
upang dinggin  ng langit ang hinaing  ng  ating  lahi

Hangad lang  nila  ay  umunlad,
magising ang lahat
SALAMAT SA KANILA

BUMABANGON NA ANG BAYAN!

BK D3 at Harapan VP Debate

Advertisements
This entry was posted in politics and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Bangon Kabataan District 3-Manila [volunteers for Bangon Pilipinas Movement]

  1. akosiniko says:

    Bangon Kabataan! para sa tunay na pagbabago.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s